Danh mục sản phẩm

Hoshizaki

Tủ trưng bày sushi 2m1 Hoshizaki HNC-210BE-L-B

Tủ trưng bày sushi 2m1 Hoshizaki HNC-210BE-R-B

Tủ trưng bày sushi 1m2 Hoshizaki HNC-180BE-R-B

Tủ trưng bày sushi 1m2 Hoshizaki HNC-180BE-L-B

Tủ trưng bày sushi 1m2 Hoshizaki HNC-150BE-R-B

Tủ trưng bày sushi 1m2 Hoshizaki HNC-150BE-L-B

Tủ trưng bày sushi 1m2 Hoshizaki HNC-120BE-R-B

Tủ trưng bày sushi 1m2 Hoshizaki HNC-120BE-L-B

Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh Hoshizaki HRF-188MA-S

Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh Hoshizaki HRF-148MA-S

Tủ nửa đông nửa mát 4 cánh Hoshizaki HRF-128MA-S

Tủ nửa đông nửa mát 2 cánh Hoshizaki HRF-78MA-S

08.393.66666

(8h00 - 21h30)

Chat Facebook

(8h00 - 21h30)

Chat Zalo

(8h00 - 21h30)