Danh mục sản phẩm

Bàn đông công nghiệp

Bàn đông 1 cánh inox 90cm Hoshizaki FT-98MA-S
-9%

Bàn đông 1 cánh inox 90cm Hoshizaki FT-98MA-S

31,000,000₫ 33,800,000₫
-9%

Bàn đông 1 cánh inox 90cm Turbo Air KUF9-1

24,500,000₫
Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Berjaya BS 2DF4/Z
-5%

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Berjaya BS 2DF4/Z

30,000,000₫ 31,500,000₫
-5%
Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FT-128MA-S
-8%

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FT-128MA-S

32,500,000₫ 35,000,000₫
-8%

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FTWH-120LS4

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Hoshizaki FTWH-126LS4

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Turbo Air KUF12-2

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 BERJAYA BS 2DF5/Z
-4%

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 BERJAYA BS 2DF5/Z

31,200,000₫ 32,500,000₫
-4%
Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FT-158MA-S
-3%

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FT-158MA-S

36,500,000₫ 37,500,000₫
-3%
Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTWH-156LS4
-3%

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTWH-156LS4

42,500,000₫ 43,500,000₫
-3%
Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTWH-150LS4
-3%

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Hoshizaki FTWH-150LS4

44,000,000₫ 45,000,000₫
-3%

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Turbo Air KUF15-2

08.393.66666

(8h00 - 23h00)

Chat Facebook

(8h00 - 23h00)

Chat Zalo

(8h00 - 23h00)