Danh mục sản phẩm

Máy làm kem

Máy làm kem cứng gelato công nghiệp Donper BTY7120

Máy làm kem cứng gelato công nghiệp Donper BY7425

Máy làm kem cứng gelato công nghiệp Donper BY7430

Máy làm kem cứng gelato Donper BTY7215

Máy làm kem cứng Gelato H18

Máy làm kem cứng gelato mini Donper BKY7112

Máy làm kem tươi 1 vòi Taylor C152

Máy làm kem tươi 1 vòi cao cấp để bàn Spaceman 6210-C / 6210A-C

Máy làm kem tươi 1 vòi cao cấp để bàn Spaceman 6228-C / 6228A-C

Máy làm kem tươi 1 vòi để bàn Spaceman 6218

Máy làm kem tươi 1 vòi Taylor C709

Máy làm kem tươi 3 vòi cao cấp để bàn Spaceman 6235-C / 6235A-C

08.393.66666

(8h00 - 23h00)

Chat Facebook

(8h00 - 23h00)

Chat Zalo

(8h00 - 23h00)