Danh mục sản phẩm

Máy làm đá Turbo Max

Máy làm đá viên 100kg/ngày Turbo Max TBM-1057 I-K

Máy làm đá viên 100kg/ngày Turbo max TBM-280 I-C

Máy làm đá viên 150kg/ngày Turbo max TBM-350 I-C

Máy làm đá viên 180kg/ngày Turbo max TBM-420 I-C

Máy làm đá viên 200kg/ngày Turbo max TBM-500 I-C

Máy làm đá viên 300kg/ngày Turbo max TBM-700 I-C

Máy làm đá viên 30kg/ngày Turbo max TBM-313 I-K

Máy làm đá viên 30kg/ngày Turbo max TBM-80 I-C

Máy làm đá viên 400kg/ngày Turbo max TBM-1000 I-C

Máy làm đá viên 500kg/ngày Turbo max TBM-1500 I-C

Máy làm đá viên 50kg/ngày Turbo max TBM-120 I-C

Máy làm đá viên 50kg/ngày Turbo max TBM-527 I-K

08.393.66666

(8h00 - 21h30)

Chat Facebook

(8h00 - 21h30)

Chat Zalo

(8h00 - 21h30)