Danh mục sản phẩm

Máy làm đá Scotsman

Máy làm đá viên 100-120kg/ngày Scotsman ACM 206 AS

Máy làm đá viên 150kg/ngày Scotsman ACM 226 AS

Máy làm đá viên 20kg/ngày Scotsman ACM 46 AS

Máy làm đá viên 30kg/ngày Scotsman ACM 56 AS

Máy làm đá viên 40kg/ngày Scotsman ACM 86 AS

Máy làm đá viên 50kg/ngày Scotsman ACM 106 AS

Máy làm đá viên 70kg/ngày Scotsman ACM 126 AS

Máy làm đá viên 80kg/ngày Scotsman ACM 176 AS

Máy làm đá viên vuông 150kg/ngày Scotsman NW 308 AS

Máy làm đá viên vuông 200kg/ngày Scotsman MV 456 AS

Máy làm đá viên vuông 200kg/ngày Scotsman NW 458 AS

Máy làm đá viên vuông 300kg/ngày Scotsman NW 608 AS

08.393.66666

(8h00 - 23h00)

Chat Facebook

(8h00 - 23h00)

Chat Zalo

(8h00 - 23h00)