Danh mục sản phẩm

Máy làm đá Hải Âu

Máy làm đá viên 1.5 tấn /ngày Hải Âu HA 1800

Máy làm đá viên 150kg/ngày Hải Âu HA 180

Máy làm đá viên 200kg/ngày Hải Âu HA 300

Máy làm đá viên 300kg/ngày Hải Âu HA 400

Máy làm đá viên 30kg/ngày Hải Âu HA 30

Máy làm đá viên 400kg/ngày Hải Âu HA 500

Máy làm đá viên 50kg/ngày Hải Âu HA 60

Máy làm đá viên 800kg/ngày Hải Âu HA 900

Máy làm đá viên cao cấp Hải Âu HA 30P

Máy làm đá viên cao cấp Hải Âu HA 50P

Máy làm đá viên Hải Âu HA 100

Máy làm đá viên Hải Âu HA 140

08.393.66666

(8h00 - 21h30)

Chat Facebook

(8h00 - 21h30)

Chat Zalo

(8h00 - 21h30)