Danh mục sản phẩm

Máy làm đá Fushima

Máy làm đá viên 1000kg/ngày Fushima FSM1000

Máy làm đá viên 100kg/ngày Fushima FSM 100

Máy làm đá viên 100kg/ngày Fushima FSM 100 dạng bàn

Máy làm đá viên 150kg/ngày Fushima FSM 150 dạng bàn

Máy làm đá viên 2000kg/ngày Fushima FSM2000

Máy làm đá viên 200kg/ngày Fushima FSM 200

Máy làm đá viên 300kg/ngày Fushima FSM 300

Máy làm đá viên 30kg/ngày Fushima FSM 30

Máy làm đá viên 400kg/ngày Fushima FSM 400

Máy làm đá viên 500kg/ngày Fushima FSM 500

Máy làm đá viên 50kg/ngày Fushima FSM 50

Máy làm đá viên 80kg/ngày Fushima FSM 80

08.393.66666

(8h00 - 23h00)

Chat Facebook

(8h00 - 23h00)

Chat Zalo

(8h00 - 23h00)